Populaties

In de beschrijvingen van de indicatoren worden veel populaties gebruikt waarop indicatoren betrekking hebben.
Deze worden hier nader toegelicht.