Instelling

Definitie

Een onderwijsinstelling binnen het mbo is of een regionaal opleidingencentrum (eventueel in samenwerkingsverband), of een vakinstelling, of een agrarisch opleidingscentrum.