Opbrengstjaar

Definitie

Een opbrengstjaar in het mbo loopt van 1 oktober tot en met 30 september het jaar erop.