Begrippen

In de beschrijvingen van de indicatoren worden veel begrippen gebruikt.
Deze worden hier nader toegelicht.