Doorstroom mbo-hbo

Definitie

Het aandeel van alle instellingsverlaters gedurende een schooljaar met een diploma op niveau 4, die op 1 oktober in het opvolgende schooljaar staan ingeschreven in het hbo.

Toelichting

Van doorstroom naar een hbo-instelling is sprake als de student daadwerkelijk is ingeschreven aan een hbo-instelling. Het gaat bij deze indicator dus om de directe doorstroom van mbo naar hbo, niet om indirecte (vertraagde) doorstroom.

Populatie

Per instelling alle gediplomeerde instellingsverlaters in een opbrengstjaar met een niveau-4-diploma