Passend diploma

Definitie

Het aantal gediplomeerde instellingverlaters in een jaar waarvan het niveau passend wordt geacht voor de behaalde vooropleiding als percentage van alle instellingverlaters in hetzelfde jaar. Het diploma moet in het opbrengstjaar of in de vijf opbrengstjaren daaraan voorafgaand behaald zijn bij de instelling.

Toelichting

Populatie

Per instelling alle instellingsverlaters in een opbrengstjaar

Berekenwijze

De passend diploma(J,I) wordt als volgt berekend (gebruikte parameters: J=opbrengstJaar; I= instelling)

De berekening is (A(J,I)) / (B(J,I)) x 100

A(J,I) = Aantal Instellingverlaters in opbrengstjaar met diploma op of hoger verwacht mbo-niveau(J,I)
B(J,I) = Aantal Instellingverlaters in opbrengstjaar(J,I)

Waarbij:

Instellingverlaters in opbrengstjaar met diploma op of hoger verwacht niveau(J,I)= Studenten die:
Indeling verwachte mbo-niveau van het diploma per vooropleidingscategorie voor passend diploma
 

 

Vooropleidingscategorie

Mbo-niveau diploma

 

 

op niveau

boven niveau

onder niveau

0

Onbekend

2

-

1

1

Praktijkonderwijs

1

>1

-

2

geen vmbo-diploma

2

> 2

1

3

havo/vwo zonder diploma

4

-

< 4

5

vmbo-basis of vm2

2

> 2

1

6

vmbo-kader

3

> 3

< 3

7

vmbo-g

4

-

< 4

8

Vmbo-t

4

-

< 4

9

havo/vwo met diploma

4

-

< 4

11

mbo-1 diploma

2

> 2

1

12

mbo-2 diploma

3

> 3

< 3

13

mbo-3 diploma

4

-

< 4

14

mbo-4 diploma

4

-

< 4

15

27+ of vbo-diploma

2

> 2

1


Instellingverlaters in opbrengstjaar(J,I) =
Studenten die: