Personeelskosten onderwijzend personeel

Definitie

Het aandeel personeelskosten voor onderwijzend personeel beroepsonderwijs als percentage van de totale personeelskosten voor beroepsonderwijs.

Populatie

Beroepsonderwijs

Berekenwijze

De berekening is (Personeelskosten onderwijzend personeel BO / Totale personeelskosten BO) x 100%

Personeelskosten onderwijzend personeel BO = Aandeel mbo in personeelskosten onderwijzend personeel beroepsonderwijs volgens additionele uitvraag via benchmarkportal

Totale personeelskosten BO =

+   Personeelskosten beroepsonderwijs
+   (Personeelskosten instelling die niet zijn toegerekend aan het mbo, vo, educatie of contractactiviteiten x aandeel mbo in baten)
+   Kosten ingehuurd personeel beroepsonderwijs*
+   Kosten m.b.t. aandeel personeel beroepsonderwijs in uitbesteding*
-/- Opbrengsten uit detachering beroepsonderwijs*

*) Deze kosten worden bepaald op basis van de additionele aanlevering via de benchmarkportal.