Opstroom

Definitie

Het aantal studenten dat in een opbrengstjaar opstroomt naar een hoger niveau als percentage van alle ingeschreven studenten.

Toelichting

Populatie

Per instelling alle op 1 oktober ingeschreven studenten op niveau 2 en 3

Berekenwijze

De opstroom(J,I) wordt als volgt afgeleid (gebruikte parameters: J=opbrengstJaar; I= instelling)

De berekening is (A(J,I)) / (B(J,I)) x 100

A(J,I) = Aantal Opstromers binnen de instelling(J,I)
B(J,I) = Aantal Studenten op niveau 2 en 3 in de instelling(J,I)

Waarbij:

Opstromers binnen de instelling (J,I) = Aantal studenten dat:

Studenten op niveau 2 en 3 in de instelling(J,I) = Aantal studenten dat: