Diplomaresultaat

Definitie

Het aantal gediplomeerde instellingverlaters in een jaar als percentage van alle instellingverlaters in hetzelfde jaar. Het diploma moet in het opbrengstjaar of in de vijf jaar daaraan voorafgaand behaald zijn bij de instelling.

Toelichting

Populatie

Per instelling alle instellingsverlaters in een opbrengstjaar

Berekenwijze

Het diplomaresultaat(J,I) wordt als volgt berekend (gebruikte parameters: J=opbrengstJaar; I= instelling)

De berekening is (A(J,I) / B(J,I)) x 100%

A(J,I) = Aantal Gediplomeerde instellingverlaters in opbrengstjaar(J,I)
B(J,I) = Aantal Instellingverlaters in opbrengstjaar (J,I)

Waarbij:

Gediplomeerde instellingverlaters in opbrengstjaar(J,I) = Studenten die:

Instellingverlaters in opbrengstjaar (J,I) = Studenten die:

Doorsneden

De volgende doorsneden worden gebruikt door de Inspectie:


Bij het berekenen van een doorsnede van het diplomaresultaat is die opleiding van direct belang waarvoor de student/examendeelnemer is ingeschreven en waarvoor eventueel een diploma werd behaald. De opleiding tenslotte bepaalt het crebo, de leerweg, het niveau, de hoofd- en subgroep en het opleidingsniveau. Het is daarom nodig dat iedere student/examendeelnemer die meedoet in de teller of de noemer van het diplomaresultaat aan precies één opleiding wordt toegekend. Hierbij kan zich het probleem voordoen dat een student/examendeelnemer op de peildatum staat ingeschreven voor een bepaalde opleiding, maar de instelling verlaat en/of (eerder) een diploma heeft behaald voor een andere opleiding.

Opmerking: Ter verduidelijking zijn hieronder in verschillende vormen, namelijk een grafische beslissingsboom, een beschrijvende beslissingstabel en een technische beslissingstabel ( Excel) (voor uitleg zie Wikipedia), alle mogelijke situaties opgenomen van een student/examendeelnemer en wanneer deze in de teller en/of noemer van het diplomaresultaat moet worden opgenomen.

Bepaling Diplomaresultaat Beschrijvende beslissingtabel Diplomaresultaat Technische beslissingstabel
Beslissingsboom Beschrijvende beslissingstabel Technische beslissingstabel
(Excel)