Kwalificatiewinst

Definitie

Dit is het aandeel instellingsverlaters met een aan de betreffende instelling behaald mbo-diploma, dat minimaal gelijk is aan het diplomaniveau in het mbo dat op grond van de vooropleiding in het vo mag worden verwacht.

Toelichting

'Kwalificatiewinst' is hier opgevat als het verschil tussen het behaalde diplomaniveau in het mbo en het niveau van vooropleiding in het vo. Om dit in kaart te brengen, is van gediplomeerden in een bepaald jaar nagegaan welke vooropleiding vo zij hebben. Per vooropleidingscategorie is een norm (minimaal behaald diplomaniveau in het mbo) voor kwalificatiewinst vastgesteld:

Opmerking: Havo/vwo zonder diploma verondersteld bij deze indicator minimaal leerjaar 3.

Populatie

Per instelling alle gediplomeerde instellingsverlaters in een opbrengstjaar waarvan de kwalificatiewinst kan worden vastgesteld