Functiecategorieën U-Web

Definitie

Door op een U-WEB functiecategorie te klikken, wordt de definitie en verdere toelichting zichtbaar. In de onderstaande figuur zijn de functiecategorieën van het U-WEB gerelateerd aan de sub- en hoofdcategorieën van de benchmark. De beschrijving van de benchmark categorieën zijn vooralsnog niet opgenomen op de website.
Functiecategorie U-WEB Subcategorie benchmark Hoofdcategorie benchmark
09. Leraar Docenten Onderwijzend personeel
10. Leraar in opleiding
12. Onderwijsassisterende functies Onderwijsassistenten
13. Deelnemers begeleidende functies
 • Overig onderwijzend personeel
 • BPV begeleiders / bedrijfsadviseurs
14. Instructeur Instructeurs
06. Management met onderwijskundige taak Teamleiders Direct onderwijsondersteunend personeel
17. Administratieve functies
(lees als 'direct ondersteunend personeel')
 • Roosteraars
 • Secretariële ondersteuning)
 • Deelnemersadministratie
 • Personeel innovatie
 • Personeel kwaliteitszorg
16. Beheerfuncties
(lees als 'indirect onderwijsondersteunend personeel')
 • Personeel financiële afdeling
 • Personeel salarisadministratie
 • Personeel planning & control
 • Personeel overige administratie
 • Personeel kantines
 • Personeel schoonmaak
 • Personeel beveiliging
 • Conciërges
 • Baliemedewerkers
 • Gebouwgebonden personeel
 • Bedrijfsbureau
 • Overig personeel huisvesting & facilitair
 • Personeel marketing, pr & communicatie
 • Personeel ict
 • Personeel p&o
Indirect onderwijsondersteunend personeel
01. Management
(lees als 'directie en management')
 • Leden CVB
 • Management
 • Secretariële ondersteuning CVB en management
Directie en management