Startersresultaat

Definitie

Het aantal nieuwe instromers dat een jaar later nog studeert bij de instelling of de instelling heeft verlaten met een diploma in het eerste jaar als percentage van alle nieuwe instromers.

Toelichting

Populatie

Per instelling alle nieuwe instromers gemeten op 1 oktober van een schooljaar

Berekenwijze

Het startersesultaat(J,I) wordt als volgt berekend(gebruikte parameters: J=opbrengstJaar; I= instelling)

De berekening is (A(J,I) + B(J,I)) / (C(J,I)) x 100

A(J,I) = Aantal Gediplomeerde instellingverlaters van de nieuwe instromers(J,I)
B(J,I) = Aantal In de instelling gebleven nieuwe instromers (J,I)
C(J,I) = Aantal Nieuwe instromers in de instelling(J,I)

Waarbij:

Gediplomeerde instellingverlaters van de nieuwe instromers(J,I) = Aantal studenten dat:

In de instelling gebleven nieuwe instromers(J,I) = Aantal studenten dat:

Nieuwe instromers in de instelling(J,I) = Aantal studenten dat:

Opmerking: Het startersresultaat wordt, gezien het vaak gering aantal starters, door de Inspectie berekend over alle nieuwe instromers gedurende de afgelopen drie jaar. Driejaarscijfers van opleidingen worden alleen berekend als er tenminste over twee jaren nieuwe instromers in de opleiding zitten waaronder tenminste in het laatste jaar.

Doorsneden

De volgende doorsneden zijn beschikbaar:

Bij het berekenen van een doorsnede van het startersresultaat is die opleiding van direct belang waarvoor de student/examendeelnemer is ingeschreven. De opleiding tenslotte bepaalt het crebo, de leerweg, de hoofd- en subgroep en het opleidingsniveau. Het is daarom nodig dat iedere student/examendeelnemer die meedoet in de teller of de noemer van het startersresultaat aan precies één opleiding wordt toegekend. Hierbij geldt dat alleen gekeken wordt naar de hoofdinschrijving waarvoor de student staat ingeschreven op 1-10-J. Hierbij kan zich het probleem voordoen dat een student/examendeelnemer op de peildatum staat ingeschreven voor een bepaalde opleiding, maar de instelling verlaat of een diploma behaalt voor een andere opleiding.

Opmerking: Ter verduidelijking zijn hieronder in verschillende vormen, namelijk een grafische beslissingsboom, een beschrijvende beslissingstabel en een technische beslissingstabel ( Excel) (voor uitleg zie Wikipedia), alle mogelijke situaties opgenomen van een student/examendeelnemer en wanneer deze in de teller en/of noemer van het diplomaresultaat moet worden opgenomen.

Bepaling Startersresultaat Beschrijvende beslissingstabel Technische beslissingstabel
Beslissingsboom Beschrijvende beslissingstabel Technische beslissingstabel
(Excel)