Aandeel per niveau

Definitie

Het aandeel van alle op 1 oktober ingeschreven studenten dat staat ingeschreven op een bepaald niveau.

Populatie

Per instelling alle op 1 oktober ingeschreven studenten

Doorsneden