Diploma na vier jaar

Definitie

Het aandeel van alle op 1 oktober ingeschreven studenten, dat binnen een instelling een diploma heeft behaald in 4 jaar of minder.

Toelichting

Voor studenten uit deze populatie wordt bepaald of zij in de periode 1 oktober vier jaar eerder tot 1 oktober van een bepaald schooljaar in dezelfde instelling een diploma hebben behaald. Aan de hand hiervan zijn de studenten in twee categorieën in te delen:

  1. studenten met diploma
  2. studenten zonder diploma

Populatie

Per instelling alle studenten die op 1 oktober vier jaar eerder ingeschreven staan

Berekenwijze

De berekening is studenten met diploma / (studenten met diploma + studenten zonder diploma) x 100%

Bij deze indicator is voor studenten die per 1 oktober van een schooljaar zijn ingestroomd de bestemming na 4 jaar nagegaan. De indicator wordt uitgedrukt in het percentage studenten dat binnen 4 jaar een diploma op de eigen instelling heeft behaald.

Voor instellingen die korter dan vier jaar bestaan, bijvoorbeeld door fusie of splitsing, kan deze indicator niet worden berekend.