Personeelskosten per fte in loondienst

Definitie

De personeelskosten per fte in loondienst worden bepaald door de totale personeelskosten voor beroepsonderwijs te delen door het totaal aantal fte voor beroepsonderwijs.

Populatie

Beroepsonderwijs

Berekenwijze

De berekening is Personeelskosten in loondienst BO / Aantal fte in loondienst BO

Totale personeelskosten BO =

+ Kosten personeel beroepsonderwijs in loondienst
+ (Kosten personeel in loondienst van de totale instelling die niet zijn toegerekend aan het mbo, vo, educatie of contractactiviteiten x aandeel mbo in baten)
-/- Opbrengsten uit detachering beroepsonderwijs*

*) Deze kosten worden bepaald op basis van de additionele aanlevering via de benchmarkportal.

Aantal fte's in loondienst BO =

+ Aantal fte personeel beroepsonderwijs in loondienst
-/- Aantal fte detachering beroepsonderwijs*
+ (Aantal fte personeel in loondienst van de totale instelling die niet zijn toegerekend aan het mbo, vo, educatie of contractactiviteiten x verhoudingsgetal aandeel mbo in baten)