Aantal gewogen studenten per fte

Definitie

Het gewogen aantal voor bekostiging in aanmerking komende studenten in het beroepsonderwijs gedeeld door het aantal fte's binnen het beroepsonderwijs.

Populatie

Beroepsonderwijs

Berekenwijze

De berekening is Aantal gewogen studenten beroepsonderwijs / Aantal fte's beroepsonderwijs

Aantal gewogen studenten beroepsonderwijs = De deeltijdfactor is toegepast. Studenten aan een voltijdopleiding tellen volledig mee, studenten aan een deeltijdopleiding (bbl en bol-deeltijd) hebben een deeltijdfactor van 0,5 en tellen daarmee voor 0,5 mee. De basis voor het gehanteerde aantal gewogen studenten is de referentieraming op de peildatum van 1 oktober.

Aantal fte's beroepsonderwijs = Het aantal fte's in loondienst, inhuur en uitbesteding minus detachering.

Kosten van inhuur worden als volgt omgerekend naar fte’s:

Kosten van uitbesteding worden als volgt omgerekend naar fte’s:

De 20% opslag is gekozen voor winst- en risico-opslag omdat een externe partij wordt ingehuurd. Voor de categorieën indirect onderwijsondersteunend personeel en directie en management wordt een opslag percentage gehanteerd van 45%.