Aandeel per sectorkamer

Definitie

Het aandeel van alle op 1 oktober ingeschreven studenten dat staat ingeschreven in een bepaalde sectorkamer.

Toelichting

Deze indeling is gekozen op basis van de volgende criteria:

Sectorkamers zijn gekoppeld aan crebo-codes zodat opleidingen zelf eenvoudiger de vertaling kunnen maken naar andere indelingen die zijn gekoppeld aan crebo-codes, zoals opleidingsdomeinen, opleidingssectoren of indelingen die de opleidingen zelf intern hanteren. De koppeling van crebo-codes aan sectorkamers zijn te vinden in de koppeltabel van enig jaar.

Populatie

Per instelling alle op 1 oktober ingeschreven studenten

Doorsneden