Aandeel per herkomst-van-ouders-groep

Definitie

Het aandeel van alle op 1 oktober ingeschreven studenten dat behoort tot een bepaalde groep afhankelijk van de herkomst van de ouders.

Toelichting

Een autochtoon is een persoon waarvan beide ouders in Nederland geboren zijn. Een allochtoon is een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Tot de niet-westerse allochtonen behoren personen waarvan ten minste één ouder is geboren in een niet-westers land (de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije).

Deze indicator is niet narekenbaar door een mbo-instelling.

Populatie

Per instelling alle op 1 oktober ingeschreven studenten

Doorsneden