Aandeel ongeoorloofd verzuim

Definitie

Het aandeel van alle op 1 oktober ingeschreven studenten , dat op jaarbasis 1x of vaker ongeoorloofd heeft verzuimd.

Toelichting

Populatie

Per instelling alle op 1 oktober ingeschreven voor bekostiging in aanmerking komende studenten tot 23 jaar