Salarisschaal

Definitie

Advies

Bij de categorie ‘salarisschaal’ kan het gedeelte “(functie- of garantieschaal)” uit de U-WEB-definitie worden genegeerd.

Autoriteit

OCW, MBO Raad

Producent

Instelling

Bedoeld voor

Instelling, OCW, MBO Raad

Verplichting

U-WEB