Aandeel per leeftijdsgroep

Definitie

Het aandeel van alle op 1 oktober ingeschreven studenten dat op 1 augustus tot een bepaalde leeftijdsgroep behoort.

Toelichting

De datum om de inschrijving te bepalen is 1 oktober. De datum om de leeftijd te bepalen is 1 augustus van datzelfde jaar. Reden om de leeftijd te bepalen op 1 augustus is omdat dat in de leerplichtwet staat, dezelfde datum wordt ook gebruikt bij de indicator aandeel ongeoorloofd verzuim.

Populatie

Per instelling alle op 1 oktober ingeschreven studenten

Doorsneden