Jaarresultaat

Definitie

Het aantal gediplomeerden in een jaar als percentage van hetzelfde aantal gediplomeerden plus de ongediplomeerde instellingverlaters in hetzelfde jaar.

Toelichting

Populatie

Per instelling alle gediplomeerden en alle ongediplomeerde instellingsverlaters in een opbrengstjaar

Berekenwijze

Het jaarresultaat(J,I) per instelling wordt als volgt berekend: (gebruikte parameters: J=opbrengstJaar; I= instelling)

De berekening is (A(J,I) / (A(J,I) + B(J,I))) x 100%

A(J,I) = Aantal Gediplomeerden in opbrengstjaar(J,I)
B(J,I) = Aantal Ongediplomeerde instellingverlaters in opbrengstjaar(J,I)

Waarbij:

Gediplomeerden in opbrengstjaar(J,I) = Studenten die:

Ongediplomeerde instellingverlaters in opbrengstjaar(J,I) = Studenten die:

Doorsneden

De volgende doorsneden worden gebruikt door de Inspectie:


Bij het berekenen van een doorsnede van het jaarresultaat is die opleiding van direct belang waarvoor de student/examendeelnemer is ingeschreven en waarvoor eventueel een diploma werd behaald. De opleiding tenslotte bepaalt het crebo, de leerweg, het niveau, de hoofd- en subgroep en het opleidingsniveau. Het is daarom nodig dat iedere student/examendeelnemer die meedoet in de teller of de noemer van het jaarresultaat aan precies één opleiding wordt toegekend. Hierbij kan zich het probleem voordoen dat een student/examendeelnemer op de peildatum staat ingeschreven voor een bepaalde opleiding, maar de instelling verlaat en/of (eerder) een diploma heeft behaald voor een andere opleiding.

Opmerking: Ter verduidelijking zijn hieronder in verschillende vormen, namelijk een grafische beslissingsboom, een beschrijvende beslissingstabel en een technische beslissingstabel ( Excel) (voor uitleg zie Wikipedia), alle mogelijke situaties opgenomen van een student/examendeelnemer en wanneer deze in de teller en/of noemer van het diplomaresultaat moet worden opgenomen.

Bepaling Diplomaresultaat Beschrijvende beslissingstabel Technische beslissingstabel
Beslissingsboom Beschrijvende beslissingstabel Technische beslissingstabel
(Excel)