Aandeel per geslacht

Definitie

Het aandeel van alle op 1 oktober ingeschreven studenten, van een bepaald geslacht.

Toelichting

Studenten waarvan het geslacht onbekend is, worden bij de groep vrouw meegerekend.

Populatie

Per instelling alle op 1 oktober ingeschreven studenten

Doorsneden